Organizacja ceremonii pogrzebowych

Człowiek budzi się i kończy. Pogrzeby łączą się ze smutkiem po śmierci bliskiej osoby, a także z obowiązkiem dopełnienia wszelkich formalności połączonych z pochówkiem. Ceremonie pogrzebowe winnym stanowić zrobione profesjonalnie, żeby oszczędzić rodzinie zmarłego dodatkowego stresu.

Organizacja ceremonii pogrzebowych Kołobrzeg

Formalności przedpogrzebowe

Gdy członek rodziny umrze, bliskie mu role powinny powiadomić o zgonie lekarza rodzinnego z przychodni rejonowej lub pogotowie ratunkowe . Po przybyciu, lekarz lub pogotowie stwierdzą zgon i wystawią kartę zgonu – dokument niezbędny do dopełnienia pozostałych formalności z pochówkiem włącznie. Jeżeli istnieją podejrzenia, że zgon zaszedłem w zysku wypadku lub przestępstwa, lekarz może odmówić wydania karty zgonu. Rodzina może natomiast osiągnąć taki list z lekarza sądowego, który badał zwłoki w punkcie medycyny sądowej.

poczta kwiatowa
poczta kwiatowa

Następnie rodzina zmarłego powinna powiadomić o zgonie Urząd Stanu Cywilnego w czasie trzech dni z chwile śmierci zmarłego. Następnie powinna wystąpić z apelem o wystawienie aktu zgonu. Wskazane będą: karta zgonu i dowód osobisty zmarłego. Dokument ten uprawnia do uzyskania zasiłku pogrzebowego plus stanowi niezbędny do załatwiania kwestii połączonych ze spadkiem.

Organizacja ceremonii pogrzebowych Kołobrzeg

Organizacja pogrzebu

Kartę zgonu należy przedłożyć wybranemu Zakładowi Pogrzebowemu. Podczas spotkania z człowiekiem domu pogrzebowego, określany jest czas pochówku lub termin kremacji (jeżeli zmarły przed śmiercią zastrzegł, że chce taką właśnie formę pochówku), wybór miejsca pochówku, wybór trumny, lub urny w sukcesie kremacji. wybór obrządku religijnego w jakim planuje zrobić się pogrzeb lub nowego rodzaju pogrzebu ( w sukcesie pochówku świeckiego).

Zobacz również prezent dla żony na święta

Zakłady Pogrzebowe oferują szereg usług połączonych z organizacją pochówku, między innymi:

ogłoszenie o śmierci: wydruk klepsydr, zamówienie nekrologów
przewóz ciała osoby zmarłej do świątyni i/lub na cmentarz
zapewnienie oprawy muzycznej, kwiatów
pochówek
przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej przez specjalisty ceremonii pogrzebowej

Pogrzeb katolicki

W sukcesie pogrzebów w obrządku katolickim, rodzinie pozostaje porozumieć się z księdzem w istocie organizacji nabożeństwa żałobnego i miejsca pochówku (kwatery) na cmentarzu parafialnym. Pogrzeb katolicki odbywa się w obecności księdza, który prowadzi zmarłego na stanowisko tego spoczynku. Oprócz księdza, w takim pochówku uczestniczy często mistrz ceremonii pogrzebowej.
Pogrzeb świecki

Jeżeli zmarły życzył sobie przed śmiercią pochówku świeckiego, rodzina musi zetknąć się z administracją cmentarza i wykupić odpowiednią kwaterę. Pozostaje jeszcze wynająć mistrza ceremonii pogrzebowej, który spełni ją w kompetentny sposób. Mistrz ceremonii przywita żałobników, wygłosi mowę wstępną, a ponadto opowie o zmarłym. Mistrz ceremonii zakomunikuje również uczestnikom pogrzebu o miejscu, w jakim przejdzie się stypa. Koszt wynajęcia mistrza imprez to koszt około 300 zł.

Pogrzeb mieszam się więc z mnóstwem form i kosztami, jakie rodzina musi ponieść organizując pochówek. Na szczęście w takiej sprawie mogą stanowić na wsparcie innych członków rodziny, a ponadto państwa, które da rodzinie zmarłego zasiłek pogrzebowy po zdobyciu przez nią aktu zgonu. Warto mieć, że pogrzeb nie musi być kosztowny a nawet przy małych sposobach można godnie pożegnać zmarłego.
Więcej informacji
Więcej wiadomości o organizacji imprez pogrzebowych na stronie Organizacja ceremonii pogrzebowych

 

Organizacja ceremonii pogrzebowych Kołobrzeg

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o